ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
Покрајински секретар
Заменик покрајинског секретара
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Подсекретар
1
1
1. СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
13
11
2
2. СЕКТОР ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
8
7
1
3. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
5
3
2
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
7
6

УКУПНО:
34
27
6

 

НАПОМЕНА: Два лица се налазе у статусу мировања радног односа.
Један уговор је сачињен ван сектора за обављање привремених и повремених послова.