ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Одлуке о додели уговора 2016

2016Назив јавне набавке
октобарУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
септембарУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
августУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
јулУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
јунУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
мајУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
априлУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
мартУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
фебруарУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.
јануарУ извештајном периоду Секретаријат није донео одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова.