ПС за културу и јавно информисање – Одлуке о додели средстава 2014