ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016Финансијски план за 2016. годину, јануар 2016.
Финансијски план за 2016. годину, октобар 2016.
- Извештај о извршењу Финансијског плана по програмској структури за период 1.1.-31.3.2016.
- Извештај о извршењу Финансијског плана-збирно за период 1.1.-31.3.2016.
- Извештај о извршењу Финансијског плана по програмској структури за период 1.1.-30.6.2016.
- Извештај о извршењу Финансијског плана по програмској структури за период 1.1.-30.9.2016.
Одлука о доношењу Плана набавки за 2016. годину
План јавних набавки за 2016. годину
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана набавки за 2016.
Измена Плана јавних набавки за 2016. годину
- Извештај о извршењу Плана јавних набавки - I квартал 2016.
- Извештај о извршењу Плана јавних набавки - II квартал 2016.
- Извештај о извршењу Плана јавних набавки - III квартал 2016.