Покрајински секретаријат за финансије – Одлуке о додели уговора-2016

2016Назив јавне набавке
мартОдлука о додели средстава за набавку стручне литературе за потребе запослених

Одлука о додели средстава за набавку лиценце програмски језик "Delphi"

Одлука о додели средстава за набавку услуге ектерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине