Покрајински секретаријат за финансије – Одлуке о додели средстава