ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ – квартални извештаји по годинама

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Наташа Поповић, 021/487 4563, natasa.popovic@vojvodina.gov.rs
Верица Нађалин, 021/487 4327, verica.nadjalin@vojvodina.gov.rs