Покрајински секретаријат за финансије – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
плана јавних набавки
2016Финансијски план

Финансијски план - ребаланс
Извештај о извршењу у периоду од 01.01. до 30.11.2016План јавних набавки за 2016. годину
Уговор о Јавној набавци мале вредности
Извештај о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима