Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине – Одлуке о додели уговора 2015

2015Назив јавне набавке
децембар
новембар
октобар
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга- Израда студија убирања, складиштења и прераде кукурозовине за коришћење као енергента
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга- Израда студија просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе
августОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга-Израда софтвера за аутоматску категоризаију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга- Израда студија о геотермалном потенцијалу територије АП Војводине
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга-Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине
јун
мај
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга-информисања-оглашавање јавних конкурса и огласа
март
фебруар
јануар