Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине – Одлуке о додели средстава 2015

Одлуке за конкурсе 2015.године:

 1. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката повећања енергетске ефикасности у објектима јавне намене
 2. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката штедљиве унутрашње расвете
 3. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката енергетски одрживих фарми – I конкурс-није реализован
 4. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у комбинацији са системима за рекуперацију топлоте на фармама оваца и коза
 5. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава
 6. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката штедљиве јавне расвете
 7. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката примене соларне енергије у заливним системима – I конкурс
 8. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката енергетски одрживих фарми – II конкурс
 9. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
 10. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката коришћења расположивих хидротермалних ресурса – израда нових истражно-експлоатационих бушотина
 11. за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката примене соларне енергије у заливним системима – II конкурс