Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – Одлуке о додели средстава 2016