Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава
 Званична интернет презентација:  www.psp.vojvodina.gov.rs