Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава
Званична интернет презентација:  www.region.vojvodina.gov.rs