ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца 
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова  Одлуке о додели средстава