ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Исплате са рачуна буџета

 

Година Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета

Извештаји о исплаћеним накнадама по основу уговорног ангажовања и накнадама за рад у комисијама

 
   
2016.