Покрајински секретаријат за финансије

Финансијски план, План јавних набавки и Извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
 Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања
Биографије руководилаца
Систематизована радна места по звањима и занимањима
Систематизована радна места по организационој структури
Систематизација радних места
Документа која се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава
Званична интернет презентација:  www.psf.vojvodina.gov.rs