Покрајински секретаријат за финансије – Биографије руководилаца

Смиљка Јовановић Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије
Зоран Касаловић Зоран Касаловић, заменик покрајинског секретара за финансије

Владо Кантар

Владо Кантар, подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије (в.д.)
Zorica Vukobrat
Зорица Вукобратпомоћница покрајинске секретарке за буџет и анализе (в.д.)
Снежана Блашковић

Снежана Блашковић, помоћница покрајинске секретарке за послове консолидованог рачуна трезора (в.д.)

Marina Vukanovic Марина Вукановић, помоћница покрајинске секретарке за буџетску инспекцију (в.д.)
Зоран Пилиповић Зоран Пилиповић, помоћник покрајинске секретарке за правне и економске послове (в.д.)
Novica_Todoric
Новица Тодорић, помоћник покрајинске секретарке за послове главне књиге трезора (в.д.)