Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

  • Обавезе
  • Потраживања
Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава

Званична презентација Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs