Правобранилаштво АПВ – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Правобранилаштву АП Војводине

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Праобранилаштву АП Војводине јануар 2016

Подаци о запосленима