Правобранилаштво АПВ – Одлуке о додели уговора 2015

2015Назив јавне набавке
У току 2015. године Правобранилашто АП Војводине није спроводило ни један поступак јавне набавке сагласно закону о јавним набавкама.