Правобранилаштво АПВ – Одлуке о додели уговора 2014

2014Назив јавне набавке
У току 2014. године Правобранилашто АП Војводине није спроводило ни један поступак јавне набавке сагласно закону о јавним набавкама.