Правобранилаштво АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Јасмина Зец, 021/517-177, 021/520-022, jasmina.zec@vojvodina.gov.rs