Покрајински заштитник грађана – омбудсман – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2021.Наративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-30.9.2021. године
2020Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01. - 30.06.2020Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2020.Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2020.

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Ален Шајфар, 021/487 4144, alen.sajfar@vojvodina.gov.rs