Покрајински заштитник грађана – омбудсман – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Ален Шајфар, 021/487 4144, alen.sajfar@vojvodina.gov.rs