Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине – Одлуке о додели средстава 2013