Покрајинскa владa – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Гордана Здравковић, 021/487 4191, gordana.zdravkovic@vojvodina.gov.rs
Бојан Малић, 021/487 4191, bojan.malic@vojvodina.gov.rs