ПС за образовање, прописе, управу и нац. мањине – нац. заједнице – Исплате са рачуна буџета

Год. Расходи
2016.

Преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, аналитички по примаоцима средстава, за период од 1.1.2016. до 31.03.2016.

Збирни преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, за период од 1.1.2016. до 31.03.2016.