ЈП „Завод за урбанизам Војводине” – Број запослених