Јавни позив

АКТУЕЛНО

2019. година

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

 

АРХИВА 

2018. година

Обавештење о исходу јавног позива

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

2016/2017. година

Обавештење о исходу јавног позива

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине

Одговори на питања представника пословних банака у вези с јавним позивом

Правни основ задуживања:

Покрајинска скупштинска одлука о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга АП Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 64/2016)

Мишљење Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-1727/2016-001 од 8. новембра 2016. године

Мишљење Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-2016/2016-001 од 21. децембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. године (“Службени лист АП Војводине”, број 69/2016 )

Стање недоспелих обавеза Аутономне покрајине Војводине по основу јавног дуга на дан 30. новембар 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о избору Покрајинске владе (“Службени лист АП Војводине”, број 38/2016 )