Isplate sa racuna – Obrazovanje

Год. Расходи
2016. Преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, аналитички по примаоцима средстава, за период од 1.1.2016. до 31.01.2016.
2015. Преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, збирно за период од 1.1.2015 до 31.12.2015