Дирекција за робне резерве АПВ – Одлуке о додели уговора 2016

2016Назив јавне набавке
априлЈН МВ УСЛУГА ЧУВАЊА И ИЗДАВАЊА РОБА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
мартЈавна набавка добра меркантилни кукуруз род 2015. године са услугом складиштењаODLUKA O DODELI UGOVORA
фебруар
јануар