Дирекција за робне резерве АПВ – Документи који се користе у раду

 

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 54/2014)

ЗАКОН О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2013 и 145/2014-др. закон)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке октобар 2015

Правилник о одређивању и чувању тајности података из делокруга Дирекције за робне резерве АП Војводине

Правилник о организацији буџетског рачуноводства Дирекције за робне резерве АП Војводине