Дирекција за робне резерве АП Војводине

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

Исплате са рачуна буџета

Преглед извршених исплата 01.02-29.02.

Преглед извршених исплата 01.03.-31.03. 2016

Преглед извршених исплата 01.04.-30.04.2016.

Преглед извршених исплата 01.05.-31.05. 2016.

Преглед извршених исплата 01.06.2016. – 30.06.2016

Преглед извршених исплата 01.07. – 31.07.2016

Преглед извршених исплата 01.08.2016. – 31.08.2016

Преглед извршених исплата 01.09.2016.-30.09.2016.

Преглед извршених исплата 01.10.2016.-31.10.2016.

Преглед извршених исплата 01.11.2016.-30.11.016.

Преглед извршених исплата 01.12.2016. – 31-12-2016

 

 

 

Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Званична интернет презентација: www.drrapv.rs