2015 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за период јануар-март 2015. године

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ у периоду јануар-јун 2015. године

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ у периоду јануар-септембар 2015. године