Јануар – децембар 2016. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ