ПС за спорт и омладину – Исплате са рачуна буџета

Година РАСХОДИ

ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ

 
   
2016.

Извршени расходи по примаоцима средстава:

Привремени и повремени послови: