ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Преглед обавеза

Година ОБАВЕЗЕ
Из комерцијалних трансакција  
2016. Обавезе за јануар  
2016. Обавезе за мај