Покрајински заштитник грађана – омбудсман – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана

Правилник о измeнама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана (01.07.2015.)

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана (15.03.2015.)

Подаци о запосленима

Шематски приказ бираних и запослених лица