Покрајински заштитник грађана – омбудсман – Исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета по примаоцимаИсплате са рачуна буџета - остало
2016Исплате по примаоцима од 01.01.-31.01.