Покрајински заштитник грађана – омбудсман – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2017
2016Финансијски план 2016Извештај о извршењу финансијског плана (01.01.2016. - 31.12.2016.)План јавних набавки 2016