Завршни рачун 2015.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2015. годину

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину

II део – Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину по програмској структури

Извештај независног овлашћеног ревизора о обављеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину