Управа за имовину АП Војводине – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 5. маја 2014. године;

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 5. фебруара 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ  од 17. јуна 2015. године;

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 15. јула 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 28. октобра 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 18. новембра 2015. године;

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 30. марта 2016. године

Правилник о изменама и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине од 11. маја 2016. године

Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине од 25. маја 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине од 25. новембра 2016. године