Управа за имовину АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Драган Тадић, 021/487 4865, dragan.tadic@vojvodina.gov.rs
Катарина Зеленика, 021/487 4054, katarina.zelenika@vojvodina.gov.rs