Управа за имовину АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Narativni izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2021Наративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-30.9.2021. годинеNarativni izveštaj o izvršenju budžeta 1.1.-31.12.2021.
2020Narativni izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2020Narativni izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01-30.09.2020.Narativni izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2020.

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Јасмина Стојаковић, 021/487 4338, Jasmina.Stojakovic@vojvodina.gov.rs
Маријана Манојловић, 021/487 4865, Marijana.Manojlovic@vojvodina.gov.rs