Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине – Одлуке о додели средстава