ПС за здравство, социјалну политику и демографију – Одлуке о додели средстава 2013

Решење о додели средстава-здравство 2013.

Решење о додели средстава-удружења грађана 2013.

Решење о додели средстава-социјална заштита 2013.

Решење о додели средстава-здравство-хитне интервенције 2013-I

Решење о додели средстава-здравство-хитне интервенције 2013-II

Решење о додели средстава-здравство-хитне интервенције 2013-III

Решење о додели средстава-здравство-неутрошена средства 2013.