ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова – Одлуке о додели уговора 2015

2015Назив јавне набавке
децембар
новембароктобар
септембар
август
јулОдлука о додели уговора ЈН 1.1.6./2015
јунОдлука о додели уговора ЈН МВ 1.2.8./2015
Одлука о додели уговора ЈН МВ 1.2.10./2015
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.8./2015
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.9./2015
мајОдлука о додели уговора ЈН МВ 1.2.9./2015
априлОдлука о додели уговора ППБОПЗПП 1.1.5./2015
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.3./2015
мартОдлука о додели уговора ЈН МВ 1.2.2./2015
Одлука о додели уговора ППБОПЗПП 1.1.2./2015
Одлука о додели уговора ППБОПЗПП 1.1.4./2015
Одлука о додели уговора ЈН МВ 1.2.5./2015
фебруарОдлука о додели уговора ЈН МВ 1/2015

Одлука о додели уговора ППБОПЗПП 1/2015
Одлука о додели уговора ЈН МВ 3/2015
јануар