ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Одлуке о додели средстава

Одлуке и решења о додели средстава 2015. године:

  1. Одлука о додели средстава за – реализацију пројеката – мај 2015
  2. Одлука о додели средстава за – разумевање процеса европских интеграција – јул 2015
  3. Решење о додели средстава за – управљање пројектима – јул 2015
  4. Одлука о додели средстава за – анализе стања и процена капацитета за управљање ЛЕР и ЈЛС – октобар 2015
  5. Решење о додели средстава – РРА – новембар 2015

Одлуке и решења о додели средстава 2014. године:

  1. Решење о додели средстава за – пројекате у области ефикасних локалних и регионалних јавних политика – септембар 2014
  2. Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика – децембар 2014
  3. Одлука о додели средстава за – преглед реализованих пројеката ЈЛС финансираних од ЕУ 2007-2013 – децембар 2014