Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016Финансијски план за 2016.годинуПлан јавних набавки за 2016.годину