Правобранилаштво АПВ – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016Финансијски план за 2016. годинуИзвештај о извршењу од 01.01. до 31.03.2016. годинеПлан јавних набавки за 2016. годинуИзвештај о извршењу плана јавних набавки први квартал 2016