Управа за имовину АПВ – биографије руководилаца

Zorica_Lazic

Зорица Лазић, в.д. директора
   
Verica_Jankovic Сектор за финансијскоматеријалне послове

Верица Јанковић, в.д.  помоћник директора

фото  
фото НАЗИВ СЕКТОРА
Име и презиме, назив радног места руководиоца
фото НАЗИВ СЕКТОРА
Име и презиме, назив радног места руководиоца
фото НАЗИВ СЕКТОРА
Име и презиме, назив радног места руководиоца
фото НАЗИВ СЕКТОРА
Име и презиме, назив радног места руководиоца