Дирекција за робне резерве АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Веселинка Влатковић, 021/424 636, veselinka.vlatkovic@vojvodina.gov.rs
Марија Ћулум, 021/424 636, marija.culum@vojvodina.gov.rs